19 June 2024, Wednesday

»ÖRGÜTLENME

GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 04.03.2009

ÖRGÜTLENME

1980 cuntası öncesinde öğrenciler bütün alanlarda örgütlü duran ve talepleri için eylemler ortaya koyan dinamik yapılar halinde idiler. Dolayısıyla, demokratik hak talepleri ile mücadele bayrağı açmış bir örgütlenme olan TMMOB ve öğrenciler zaten çoğu alanda iç içeydiler. Bu durum, 1980 askeri cuntasının toplumun bütün muhalif kesimlerini hedef alarak toplu bir yıkım başlatması, öğrenci örgütlülüğüne büyük tahribatlar yapması ile birlikte nitelik olarak bazı değişimler göstermiştir. Gerek TMMOB, gerekse öğrenciler 1990‘ların ilk yarısına kadar bu büyük yıkımın etkilerini en güçlü niteliğiyle bünyelerinde taşımışlardır. Öğrenciler, yeni örgütlenmelere gitme yolunu izlerken, TMMOB da bu süre zarfında kendi ilkelerini koruyarak 1982 Anayasası adı altında yapılan anayasal anti-demokratik değişiklikler ve bunların mesleğe ve meslektaşlarımıza getirdiği sorunlar ile mücadele etmiştir.

Darbenin askeri kanadı "görevi" sivil hükümetlere devredince öğrenciler yeni anayasanın öngördüğü koşullara karşı mücadele bayrağını açmışlardır. YÖK‘e, piyasa koşullarına göre düzenlenmek istenen eğitim sistemine, polis ve soruşturma devletine, işbirlikçi medyaya ve bunun gibi ABD‘den ithal edilen ve toplumumuza "Özal politikaları" şeklinde yansıtılan liberalizm anlayışının sosyal yaşantıda ekonominin koşullarını değiştirmesinden doğan saldırılara cepheden karşı durmuşlardır.

Öğrenciler, odalarda yürüttükleri çalışmalarda eğitim sistemi, işsizlik gibi giderek sertleşen sistem sorunlarına eğilmişlerdir. Gelecek kaygıları, ekonomik zorluklar, yaşam koşullarının ağırlaşması gibi olumsuz gelişmelerin nedenlerinin neoliberalizm olduğu düşüncesi geniş bir öğrenci kitlesi tarafından benimsenmiştir. Dolayısıyla, TMMOB ve bağlı odalar öğrenci çalışmalarına gerek sistem karşıtlığı, gerekse ileride örgütün bütün organlarında çalışma yürütecek olan öğrenciler ile iletişim kurmak adına öğrenci çalışmalarına hız vermişlerdir.

Okunma Sayısı: 3419
SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA

COPYRIGHT © 2006-2023 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90