19 June 2024, Wednesday

»İŞSİZLİK

GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 05.03.2009

İŞSİZLİK

Ülkemiz yönetimleri, uzunca bir süredir planlama düşüncesini terk etmişler, stratejik öngörüyle insan kaynakları planlamasını da göz önüne alan ulusal kalkınma modellerinin geliştirilmesinden vazgeçmişlerdir. Ekonomik kalkınmanın, sanayileşme ve yatırım artışlarına dayalı dengeli bir yapının oluşturulması ile sağlanabileceği gerçeğini göz ardı ederek ekonomi politikalarının oluşturulması ve yürütümünü tamamen uluslararası finans kuruluşlarının ellerine bırakmışlardır. Bu kuruluşlar eliyle uygulanan politikalar sonucunda, insanı merkezine almayan, her şeyi alınıp satılan bir meta olarak gören anlayışlar doğal zenginliklerimizi, kamu kaynaklarımızı yok etmiş, küçültmüş ya da özelleştirme adı altında sermayeye devretmiştir. Kısaca, son 25 yılda madencilikten enerjiye, ulaşımdan yerleşime, eğitimden sağlığa kadar birçok sektörde ülkemiz ve toplumumuz aleyhine önemli yapısal dönüşümler gerçekleştirilmiştir

Odamıza her yıl 700‘ den fazla  maden mühendisi üye olmaktadır. Ülkemizin ihtiyaçları göz önüne alınmadan açılan bölümler ve artırılan kontenjanlar, mesleğimizde işsizlik sorununu katlayarak büyütmektedir. OECD ülkeleri arasında en fazla üniversite mezunu işsiz Türkiye‘de bulunmaktadır.  Meslektaşlarımız arasında da işsizlik ciddi boyutlardadır. Odamız kayıtlarına göre üyelerimizin % 35‘i işsiz gözükmektedir. Genç meslektaşlarımızda bu oran çok daha yüksektir. En verimli yıllarını ve ailelerinin kısıtlı kaynaklarını maden mühendisi olmak için harcayan gençlerimizin mezuniyet sonrası karşılaştıkları tablo, gerçekten son derece düşündürücü ve üzücüdür.

Okunma Sayısı: 6121
SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA

COPYRIGHT © 2006-2023 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90