19 June 2024, Wednesday

»EĞİTİM

GENEL MERKEZ
Yayına Giriş: 04.03.2009

EĞİTİM

Türkiye, mevcut Dünya siyasal sistemi ile ilişkileri açısından,gelişmekte olan ülkeler kategorisinde tanımlanan bir ülkedir. ABD‘nin yüz yıla yakın bir süredir hegamonyasını geliştirdiği ve genişlettiği Kapitalist sistemin en ileri, yani en "vahşi" formlarına ulaştığı Küreselleşme süreçleri ile ilişkileri açısından ise, kaynakları ve sermayesi çokuluslu küresel şirketler tarafından kontrol edilen, bizlerin "sömürülen" olarak tanımladığı konumdadır.

Bu ortamda, eğitim sistemi de özel okullar, kolejler, dershaneler, özel üniversite ve enstitüler gibi fırsat eşitliğini ortadan kaldıran ve kamu çıkarı gözetmeyen yapıların tekeline bırakılmaktadır. Devletin kamusal kurumlar üzerinden yurttaşına karşı temel görevi olan eğitim ve sağlık hakkı, kamusal olarak kalitesizleşmekte, özel sektör desteklenmektedir. Dolayısıyla, toplumda nitelikli eğitim sadece belirli bir gelir düzeyinin karşılayabileceği oranda sağlanabilmektedir.

Her yıl 1.4 milyon kişinin girdiği üniversite sınavlarında sadece 600 bin kişiye bu olanak sağlanabilmektedir. Bu durum farklı gelir grubundaki öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği doğurmaktadır.

Maden mühendisliği eğitimi de, endüstrinin en önemli iş kollarından biri olan madencilik uygulamalarında yer almamız için sunulan bir program olmasına karşın, eğitim sistemindeki sıkıntılar nedeniyle olması gereken konumda değildir. Ülkemizde 17 tane üniversitede Maden Mühendisliği bölümü bulunmaktadır ve Üniversitelerimiz her yıl neredeyse bütün dünyanın ihtiyacı kadar maden mühendisini mezun etmektedir!

Okunma Sayısı: 4152
SAYFA ÜSTÜ
ANA SAYFA

COPYRIGHT © 2006-2023 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

BU SAYFAYI ÖNER BU SAYFAYI YAZDIR

Selanik Caddesi No:19/4 KIZILAY / ANKARA
TEL: (+90) 312 425 10 80   FAKS:(+90) 312 417 52 90